Vietnamese Weeskinderen

Geen categorie

Verslag opening tweede weeshuis in Vietnam

Zoals u van ons gewend bent brengen wij u middels deze nieuwsbrief op de hoogte van de ontwikkelingen van ons weeshuis in Vietnam.

Het is met groot genoegen dat we u deze nieuwsbrief sturen, want we hebben bijzonder nieuws voor u!
We hebben 2 en 3 november met een grote groep van bijna 30 mensen de opening mee gemaakt van ons tweede huis.
Het gezelschap, wat OP EIGEN kosten is meegereisd was zeer ontroerd toen we het nieuwe gebouw binnen gingen en Aukje de plaquette zichtbaar maakte.

Het aanschouwen van dit prachtige gebouw met daarin de talloze weeskinderen die veelal lichamelijk en geestelijk gehandicapt zijn, leidde tot zeer emotionele reacties.
Vrijwel niemand slaagde erin de tranen te bedwingen. De sfeer die daar ontstond is onmogelijk middels dit schrijven over te brengen.
De opening is voor iedereen een zeer gedenkwaardige gebeurtenis. Onwillekeurig gaan dan je gedachten uit naar je eigen kinderen of kleinkinderen. Wat hebben we het in Nederland dan goed getroffen!
Wij zijn erg blij dat we dit met z’n allen tot stand gebracht hebben.

Waarom een tweede nieuwe huis, zult U zich afvragen?
Toen we 7 jaar geleden het eerste huis openden, hadden we het gevoel, dat we daarmee jarenlang vooruit konden.
Maar met name de laatste 2 jaar werd duidelijk dat we de kinderen niet meer behoorlijk konden herbergen. Bovendien waren we genoodzaakt een scheiding aan te brengen tussen de jongens en de meisjes. We hebben toen besloten een tweede huis te laten bouwen.

En wat voor een huis!!!
Een prachtig huis met 5 verdiepingen en vrijwel een keer groter dan het bestaande. Ook een lift ontbreekt niet en het is net zoals het eerste, helemaal betegeld, zodat het gemakkelijk in onderhoud is.
Een bepaald gevoel van trots kunnen we niet onderdrukken.
Bijgaande foto’s geven slechts een kleine inkijk op het prachtige huis en de feestelijke opening.

We hopen volgend jaar januari weer naar Vietnam te gaan om te zien hoe alles is ingericht.
Ook gaan we dan met de leiding praten (Josephine en priester Binh) over de organisatie, de opleidingen voor de vervangers het organiseren van werkzaamheden en wellicht ook een begin maken met het in gang zetten van activiteiten.
Teneinde – al is het maar erg klein – te kunnen komen tot bepaalde verdienmodellen zodat het tehuis een beetje op eigen benen kan staan.

Hopelijk is middels deze nieuwsbrief het u duidelijk hoe wij het geld wat u aan de stichting doneert besteden. We doen er alles aan om zo effectief mogelijk te investeren en vergeten daarbij niet de continuïteit uit het oog.
Elke cent wordt rechtstreeks voor 100% besteed aan de kinderen! We zien hierop toe als we Vietnam bezoeken en contact met de leiding hebben middels mail en telefoon.

Dat ons werk positief, ook door de Vietnamezen wordt beoordeeld, moge blijken uit het feit dat de plaatselijke overheid ons weet te waarderen. Waren er in het begin bijna onoverkomelijke problemen, nu knijpen ze wel een oogje dicht als we niet helemaal voldoen aan de – soms onbegrijpelijke – regeltjes.
Ook hebben ze een aantal kindjes naar ons huis gebracht en betalen ze de leiding voor deze kindjes.

Werd er door de katholieke kerk tijdens de opening van het eerste huis nog een mis gehouden in de kerk, bij de opening van het tweede huis, werd de mis in ons eigen huis gehouden. Het kon er net allemaal in en we werden allemaal ingezegend.

De toekomst;
We zijn van mening dat we naar de toekomst toe niet meer investeren in huizen, maar meer in de kwaliteit van de zorg .
Op ons wensenlijstje staat de aanschaf van een busje die we nodig hebben om in geval van ziekte de kinderen ‘s nachts niet achterop de brommer naar het ziekenhuis te hoeven brengen.

Tot slot:
Wij willen u nogmaals van Harte bedanken voor uw financiële bijdragen.
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat u ook weet wat er met uw geld gebeurt.

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur van de stichting

Verslag van bezoek aan ons weeshuis in Saigon

Op 10 januari zijn we vertrokken vanaf Schiphol naar Vietnam. Na een lange reis van +/- 14 uur hadden we ’s avonds een zakelijke bijeenkomst. De volgende morgen zijn we direct naar de kindertjes gegaan. Ze waren op onze komst voorbereid. Ook kwamen er 2 artsen van de stichting werelddokters. We hebben samen met de dokters het hele pand bekeken.
Niet alleen de artsen waren onder de indruk van het mooie huis, ook wijzelf waren
erg te spreken over hoe het huis eruit ziet en hoe er met de spullen wordt omgegaan.

Eigenlijk ziet het er nog net zo mooi en netjes uit als toen het geopend is.

IMG_0315

Het huis (nummer 1) is nu al weer te klein want, het aantal kinderen is gestegen van 44 naar 67. Mede ook door het groot aantal kinderen worden de huizen tegenover het huis
(nummer 1) ook weer gebruikt. Ook in deze oude “krotten” wordt weer gekookt.
We hebben met de leiding afgesproken dat mogelijke nieuwe kinderen aan een aantal
criteria moeten voldoen. Doen ze deze selectie niet, dan hebben we binnen de kortste
keren weer een “overbevolking”.

Wat ons opviel, is dat de kinderen er steeds beter uit gaan zien en in ieder geval doorvoed zijn. De leiding echter is aan te zien dat men hard moet werken en onvoldoende rust neemt. We hebben er dan ook op aangedrongen om ook een aantal van de kinderen die verder goed gezond zijn te betrekken bij de leiding zodat de continuïteit gewaarborgd is. Verder hebben we gezegd, dat we uit gaan kijken naar tweedehands liften, zodat het zware tilwerk wordt vermeden.

Deze financiering wordt gerealiseerd met de gelden die u ons doet toekomen.
Hartelijk dank daarvoor!

We wachten nog even met het realiseren hiervan omdat we een container vol willen hebben, teneinde de vrachtkosten te beperken. Zoals u bekend, hebben we met behulp van onze hoofdsponsor 2 sterk verouderde huizen tegenover huis nummer 1 aangekocht. Achter deze huizen is een soort binnenplaatsje wat ze “de tuin” noemen. Deze tuin is inmiddels ook aangekocht met gelden die de leiding zelf bij elkaar heeft gebracht.

IMG_0299

Op bijgaande foto is te zien dat “de doorbraak” eigenhandig is gerealiseerd. Een dezer weken krijgen we van een architect de tekening en een begroting. Zodra we deze begroting hebben goedgekeurd wordt er begonnen met de afbraak van de 2 oude huisjes. Onze opdracht is om de fundamenten te baseren op 5 verdiepingen. Omdat het een groot oppervlakte betreft
(+/- 270 m2) gaan we niet meer bouwen dan een parterre en 2 etages. Op de 3e etage ontstaat er zodoende een speelplaats, zodat de kinderen buiten kunnen spelen, etc.
Zoals we nu kunnen bekijken hebben we voor de bouw en de uitrusting ongeveer €200.000,= nodig. Het is dan de bedoeling dat de meisjes in huis nummer 2 gaan wonen
en de jongens in huis nummer 1 blijven. Eind dit jaar zal de bouw gereed moeten zijn.
Dit betekent wel, dat alle kinderen gedurende de bouw in huis nummer 1 moeten worden ondergebracht, enfin er moet een beetje worden “ingeschikt”, maar met een prachtig huis voor de toekomst moet dat geen punt zijn.

We zullen dit jaar zeker nog één keer de kinderen bezoeken teneinde te kunnen zien of het geld wat u belangeloos ter beschikking stelt goed besteed wordt. Overigens gezien hoe de leiding zeer zuinig is, hebben we daar alle vertrouwen in! Het nieuwe pand zal ook worden voorzien van een lift, zodat alle kinderen buiten kunnen leven.

Ten slotte: we hebben geconstateerd en staan ervoor in dat uw geld voor 100% besteed
wordt aan de kinderen zodat hun persoonlijke omstandigheden draagbaarder worden.
In een wereld waar de “ik” mentaliteit kennelijk de overhand krijgt, is barmhartigheid hèt antwoord op alle zaken die door de ik mentaliteit worden uitgedragen.

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage!

Is het u bekend dat uw bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn?

Tot de volgende keer!

Aukje en Jan Wouda

Fijne Feestdagen!

Mede namens de kinderen en leiding van ons weeshuis in Saigon willen we u allen fijne feestdagen wensen.

Lees meer