Vietnamese Weeskinderen

Beleidsplan – Hoofdlijnen

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De stichting Help de Vietnamese weeskinderen is opgericht ter ondersteuning voor het weeshuis Te-Phan in Ho Chi Min in Vietnam.

In eerste instantie is de stichting opgericht om de kinderen een menswaardig bestaan te geven, waarbij eerste levensbehoeften als eten en onderdak primair waren.

De kosten voor de stichting worden uit eigen middelen betaald, of via donateurs geschonken. Al het geld wat gestort wordt door donateurs komt 100% aan het weeshuis overgemaakt.

In de eerste jaren was de primaire doelstelling dat de kinderen een goed onderkomen kregen. De stichting heeft er voor gezorgd dat er een nieuw weeshuis is gebouwd.

Door de toename van kinderen en het groter worden van de kinderen, was er behoefte aan extra ruimte. Op die manier kunnen de jongens apart van de meisjes slapen. Tijdelijk is er een woning scheef tegenover het weeshuis eerst gehuurd en later gekocht. Dit huis was in zeer slechte staat. Daarom is in 2017 dit huis gesloopt en in opnieuw gebouwd. Eind 2018 is de bouw voltooid.

Er is nu de mogelijkheid om in het weeshuis zelf kerkdiensten te houden. Dit is juist voor de minder valide kinderen een uitkomst, omdat ze anders naar de kerk moesten een eind verderop. Dit was iedere keer een hele logistieke operatie.

Met deze bouw is het laatste grote bouw project voltooid.

Voor de stichting zijn er nu een aantal doelen voor de jaren 2019 tot 2022: