Vietnamese Weeskinderen

Geen categorie

Verslag bezoek maart 2022
Stichting Vietnamese Weeskinderen

Dag lieve mensen,

Eindelijk weer een nieuwsbrief van onze stichting “Help de Vietnamese weeskinderen “.

We mogen weer!!

Op 31 Maart 2022 zijn we vertrokken vanaf Schiphol.

In de weken daarvoor zijn we 3x op en neer naar Den Haag geweest voor een visum dat maar 1 maand geldig was want langer was niet mogelijk.

Veel papieren ingevuld en app’s gedownload op de telefoon en alles was nu geregeld!

Na een lange reis, met een tussen landing in Singapore, kwamen we aan op het vliegveld van H.C.M /Saigon waar onze vrienden Harry en Thuy-Lien ons opwachten. Op het vliegveld moesten we nog ongeveer 2 uur wachten voor we naar binnen mochten. Overal strenge controle i.v.m.de corona.

Stichting Vietnamese Weeskinderen

De volgende dag zijn we samen naar de 2 weeshuizen gegaan.

Wij waren allemaal blij om elkaar weer te zien na 2 corona jaren. Alles was vanaf een afstand van 2 meter omdat er nog veel corona in het tehuis was.

De zieke kinderen waren boven en in de afgelopen 2 jaar was er ook veel verdriet.

Er waren 3 kinderen overleden en voor hen zijn dat toch broers en zussen.

De leiding en de kinderen boven de 18 jaar zijn gevaccineerd .

Maar in het tehuis zijn 28 kinderen zonder een identiteitsbewijs en die komen niet in aanmerking voor een vaccinatie. De politie komt dit iedere dag controleren.

Stichting Vietnamese Weeskinderen

Josephina en Father Binn moeten nu alles op alles zetten om deze registratie van de kinderen voor elkaar te krijgen. Dit is een grote opgave voor deze mensen want veel kinderen zijn gewoon in het donker voor de deur neergezet.

Inmiddels zijn er voor 6 van de 28 kinderen papieren geregeld.

Er wonen nu 72 kinderen in de 2 tehuizen. Jongens en de meisjes leven gescheiden maar eten in de weekenden gezamenlijk en hebben iedere dag een kerkdienst (mis).

De economie heeft een hele terug val gehad in de corona tijd en dat is goed zichtbaar.

De toeristen industrie komt heel langzaam weer op gang en niemand krijgt steun van de overheid.

Wij waren heel blij en dankbaar om alle lieve mensen zoals Josephina en Father Binn en de kinderen weer te mogen ontmoeten. Zoveel liefde gaat eruit van deze mensen voor hun medemens en ze laten niemand in de kou staan!

Dank ook voor alle steun en gebed en giften van jullie allemaal!!

Wij hopen dat U hen blijft steunen.

NL52 RABO 0114 6628 19
t.n.v. ST. HELP VIETNAMESE WEESKINDEREN

Hartelijk groeten van Jan en Aukje

Stichting Vietnamese Weeskinderen
Stichting Vietnamese Weeskinderen
Fotoverslag zomer 2021

Onderstaande foto’s ontvingen we vanuit Vietnam. Er werd een mis gehouden voor 36 jaar vrijheid na de oorlog.

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Beste sponsoren,

We schrijven 30 januari als we bepakt en bezakt op schiphol door onze kleinzoon Thijs worden afgezet.

Het begin van zo’n reis zit altijd vol met gemengde gevoelens; enerzijds weet je dat je de zon tegemoet gaat, anderzijds laat je wel heel je hebben en houden achter je.

En….we wisten toen nog niet wat ons boven het hoofd hing.

Normaal hebben we onze vaste route als we in Vietnam aankomen met als zekerheid dat we vlak voordat we weer vertrekken naar Nederland nog weer aangaan  bij onze kinderen.

Alleen deze keer was de Coronaviris ons te vlug af….

De geplande bezoeken konden toen niet doorgaan. Ter plekke hebben we toen besloten om de kinderen te bezoeken op de terugreis. Helaas was toen het virus nog sneller als dat we dachten.

Voorzichtigheid was toen helemaal geboden. De mondkapjes werden gebruikt om het zekere voor het onzekere te nemen. Al met al werd het steeds moeilijker de kinderen te zien. Natuurlijk ging de gezondheid van de kinderen boven alles.

Maar we lieten ons niet uit het veld slaan!! Daarom hielden we onze traditionele bezoek aan de supermarkt erin. We vulden een aantal karren vol met nuttige boodschappen.

Duidelijk werd dat men in Vietnam nog niet doordrongen was van de milieuproblematiek. Plastic zakken zijn zelfs een onderdeel van het controlesysteem

Een taxi werd volgeladen en zo gingen we richting de tehuizen, wetende dat we uiterst voorzichtig moesten zijn . Hoe dichter we bij de huizen kwamen hoe meer de vraag naar voren kwam of we wel naar binnen konden, immers de virussen waren nog veel meer aanwezig dan op de heenweg.

Ondanks de handicap van de virussen konden we van buitenaf goed zien dat de kinderen er goed uitzagen.

Een gevoel van trots en tevredenheid vervulde ons met dankbaarheid. Ondanks ons voornemen om niet naar binnen te gaan zorgden onze emoties er voor dat we toch even met een paar mensen naar binnen zijn gegaan om op gepaste wijze afscheid te nemen.

Op deze wijze zijn we er toch in geslaagd duidelijk te maken, dat we uw giften gepast hebben overhandigd in de wetenschap dat alles goed terecht komt.

Al uw giften worden voor 100% gebruikt voor de kinderen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen!

Namens alle kinderen Hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Jan & Aukje Wouda