Vietnamese Weeskinderen

De Stichting

Het doel

Het doel van de stichting is het werven van geld om financiële hulp te geven aan Vietnamese weeskinderen in Vietnam. Het geld wordt besteed aan elementaire voorzieningen van de weeskinderen als huisvesting, voeding, gezondheidszorg en opleiding. Vaak worden gehandicapte kinderen in Vietnam aan de zijkant van de straat achtergelaten, simpelweg omdat de ouders geen geld en middelen hebben om goed voor hun kind te kunnen zorgen. De Stichting Vietnamese Weeskinderen vangt deze kinderen op en biedt hen huisvesting, een stabiele omgeving, opvoeding, voeding, opleiding en het belangrijkste van alles goede gezondheidszorg.

De stichting beperkt zich tot één weeshuis in Ho Chi Min City in Vietnam, dat onder leiding staat van een christelijke Vietnamese priester en zijn assistenten. Momenteel is een tweede opvanghuis in (weder) opbouw, zodat de jongens en meisjes gescheiden kunnen leven. Hiervoor is uw hulp en uw donatie hard nodig.

In de onderstaande video ziet u een compilatie van de huidige leefomstandigheden die de stichting graag nog verbeterd.

Documentaire over Stichting

Een aantal studenten van een film acedemy hebben een documentaire gemaakt over de weeskinderen in Vietnam. Hierbij hebben ze een bezoek gebracht aan het weeshuis van de stichting Vietnamese Weeskinderen. In het onderstaande filmpje ziet u de verkorte Film over het weeshuis.

Wilt u de volledige documentaire zien? Bekijk dan deze volledige documentaire:

Het bestuur van de stichting:

De stichting wordt geleid door het bestuur en bestaat uit 4 personen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 1 gewoon bestuurslid. Het bestuur coördineert en controleert de werkzaamheden van de projecten en zet zich in voor de fondsenwerving in de breedste zin van het woord.

Voor alle projecten geldt dat rekening wordt gehouden met de Vietnamese cultuur, gewoonten en gebruiken, voor zover die niet strijdig zijn met de principes van het bestuur en de Nederlandse wetgeving.

De werkzaamheden van de stichting:

De werkzaamheden van de stichting bestaan uit:

Fondsen werven:

De Stichting Help Vietnamese Weeskinderen verkrijgt haar middelen door bijdragen van vaste donateurs, maandelijks, per kwartaal of jaarlijks en door incidentele bijdragen van particulieren, bedrijven, kerken, scholen en vermogensfondsen.

Donatie:

Wij zijn zeer erkentelijk voor alle ontvangen donaties, daarom willen wij u na een donatie graag persoonlijk bedanken. Helaas hebben we niet altijd de contactgegevens van de donateur. Vermeldt u daarom bij uw donatie uw contactgegevens, dan zullen wij u berichten over de ontvangen donatie.

Onkosten:
Alle gemaakte onkosten, zoals kosten voor fondsenwerving, kantoorkosten, reis- en verblijfkosten e.d. worden door de individuele bestuursleden uit eigen middelen betaald.

Derhalve bedraagt het percentage voor fondsenwerving 0%.

Financiele Gegevens

Klik hier om de actuele financiële gegevens in te zien

Beleidsplan

Klik hier voor de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

Beheer van de Stichting Help Vietnamese Weeskinderen:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
Voorzitter:                               Mevrouw A.K. Wouda-Kramer
Secretaris:                              Mevrouw G. Lensen-Liezen
Penningmeester:                    De heer J.J. Wouda
Website/Online :                     Peter Krans

De bestuursleden hebben zitting voor een periode van vier jaar.

Het bestuur vergadert elke twee tot drie maanden, over o.a.:

Met vriendelijke groet,
Stichting Help de Vietnamese Weeskinderen