Vietnamese Weeskinderen

Nieuws

Verslag van bezoek aan ons weeshuis in Saigon

Op 10 januari zijn we vertrokken vanaf Schiphol naar Vietnam. Na een lange reis van +/- 14 uur hadden we ’s avonds een zakelijke bijeenkomst. De volgende morgen zijn we direct naar de kindertjes gegaan. Ze waren op onze komst voorbereid. Ook kwamen er 2 artsen van de stichting werelddokters. We hebben samen met de dokters het hele pand bekeken.
Niet alleen de artsen waren onder de indruk van het mooie huis, ook wijzelf waren
erg te spreken over hoe het huis eruit ziet en hoe er met de spullen wordt omgegaan.

Eigenlijk ziet het er nog net zo mooi en netjes uit als toen het geopend is.

IMG_0315

Het huis (nummer 1) is nu al weer te klein want, het aantal kinderen is gestegen van 44 naar 67. Mede ook door het groot aantal kinderen worden de huizen tegenover het huis
(nummer 1) ook weer gebruikt. Ook in deze oude “krotten” wordt weer gekookt.
We hebben met de leiding afgesproken dat mogelijke nieuwe kinderen aan een aantal
criteria moeten voldoen. Doen ze deze selectie niet, dan hebben we binnen de kortste
keren weer een “overbevolking”.

Wat ons opviel, is dat de kinderen er steeds beter uit gaan zien en in ieder geval doorvoed zijn. De leiding echter is aan te zien dat men hard moet werken en onvoldoende rust neemt. We hebben er dan ook op aangedrongen om ook een aantal van de kinderen die verder goed gezond zijn te betrekken bij de leiding zodat de continuïteit gewaarborgd is. Verder hebben we gezegd, dat we uit gaan kijken naar tweedehands liften, zodat het zware tilwerk wordt vermeden.

Deze financiering wordt gerealiseerd met de gelden die u ons doet toekomen.
Hartelijk dank daarvoor!

We wachten nog even met het realiseren hiervan omdat we een container vol willen hebben, teneinde de vrachtkosten te beperken. Zoals u bekend, hebben we met behulp van onze hoofdsponsor 2 sterk verouderde huizen tegenover huis nummer 1 aangekocht. Achter deze huizen is een soort binnenplaatsje wat ze “de tuin” noemen. Deze tuin is inmiddels ook aangekocht met gelden die de leiding zelf bij elkaar heeft gebracht.

IMG_0299

Op bijgaande foto is te zien dat “de doorbraak” eigenhandig is gerealiseerd. Een dezer weken krijgen we van een architect de tekening en een begroting. Zodra we deze begroting hebben goedgekeurd wordt er begonnen met de afbraak van de 2 oude huisjes. Onze opdracht is om de fundamenten te baseren op 5 verdiepingen. Omdat het een groot oppervlakte betreft
(+/- 270 m2) gaan we niet meer bouwen dan een parterre en 2 etages. Op de 3e etage ontstaat er zodoende een speelplaats, zodat de kinderen buiten kunnen spelen, etc.
Zoals we nu kunnen bekijken hebben we voor de bouw en de uitrusting ongeveer €200.000,= nodig. Het is dan de bedoeling dat de meisjes in huis nummer 2 gaan wonen
en de jongens in huis nummer 1 blijven. Eind dit jaar zal de bouw gereed moeten zijn.
Dit betekent wel, dat alle kinderen gedurende de bouw in huis nummer 1 moeten worden ondergebracht, enfin er moet een beetje worden “ingeschikt”, maar met een prachtig huis voor de toekomst moet dat geen punt zijn.

We zullen dit jaar zeker nog één keer de kinderen bezoeken teneinde te kunnen zien of het geld wat u belangeloos ter beschikking stelt goed besteed wordt. Overigens gezien hoe de leiding zeer zuinig is, hebben we daar alle vertrouwen in! Het nieuwe pand zal ook worden voorzien van een lift, zodat alle kinderen buiten kunnen leven.

Ten slotte: we hebben geconstateerd en staan ervoor in dat uw geld voor 100% besteed
wordt aan de kinderen zodat hun persoonlijke omstandigheden draagbaarder worden.
In een wereld waar de “ik” mentaliteit kennelijk de overhand krijgt, is barmhartigheid hèt antwoord op alle zaken die door de ik mentaliteit worden uitgedragen.

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage!

Is het u bekend dat uw bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn?

Tot de volgende keer!

Aukje en Jan Wouda