Vietnamese Weeskinderen

Nieuws

Nieuwsbrief voorjaar 2020

Beste sponsoren,

We schrijven 30 januari als we bepakt en bezakt op schiphol door onze kleinzoon Thijs worden afgezet.

Het begin van zo’n reis zit altijd vol met gemengde gevoelens; enerzijds weet je dat je de zon tegemoet gaat, anderzijds laat je wel heel je hebben en houden achter je.

En….we wisten toen nog niet wat ons boven het hoofd hing.

Normaal hebben we onze vaste route als we in Vietnam aankomen met als zekerheid dat we vlak voordat we weer vertrekken naar Nederland nog weer aangaan  bij onze kinderen.

Alleen deze keer was de Coronaviris ons te vlug af….

De geplande bezoeken konden toen niet doorgaan. Ter plekke hebben we toen besloten om de kinderen te bezoeken op de terugreis. Helaas was toen het virus nog sneller als dat we dachten.

Voorzichtigheid was toen helemaal geboden. De mondkapjes werden gebruikt om het zekere voor het onzekere te nemen. Al met al werd het steeds moeilijker de kinderen te zien. Natuurlijk ging de gezondheid van de kinderen boven alles.

Maar we lieten ons niet uit het veld slaan!! Daarom hielden we onze traditionele bezoek aan de supermarkt erin. We vulden een aantal karren vol met nuttige boodschappen.

Duidelijk werd dat men in Vietnam nog niet doordrongen was van de milieuproblematiek. Plastic zakken zijn zelfs een onderdeel van het controlesysteem

Een taxi werd volgeladen en zo gingen we richting de tehuizen, wetende dat we uiterst voorzichtig moesten zijn . Hoe dichter we bij de huizen kwamen hoe meer de vraag naar voren kwam of we wel naar binnen konden, immers de virussen waren nog veel meer aanwezig dan op de heenweg.

Ondanks de handicap van de virussen konden we van buitenaf goed zien dat de kinderen er goed uitzagen.

Een gevoel van trots en tevredenheid vervulde ons met dankbaarheid. Ondanks ons voornemen om niet naar binnen te gaan zorgden onze emoties er voor dat we toch even met een paar mensen naar binnen zijn gegaan om op gepaste wijze afscheid te nemen.

Op deze wijze zijn we er toch in geslaagd duidelijk te maken, dat we uw giften gepast hebben overhandigd in de wetenschap dat alles goed terecht komt.

Al uw giften worden voor 100% gebruikt voor de kinderen. Er blijft niets aan de strijkstok hangen!

Namens alle kinderen Hartelijk dank!

Met vriendelijke groeten,

Jan & Aukje Wouda