Vietnamese Weeskinderen

Nieuws

Erg indrukwekkend en …… bevredigend

Eind februari hebben we met maar liefst 24 personen op eigen kosten een bezoek gebracht aan het weeshuis van onze kinderen in Saigon.

Hoewel een aantal van de delegatie de situatie kenden, is het toch steeds weer erg indrukwekkend de kinderen te zien. Wat vooral opvalt is de grote liefde van de leiding waarmee de kinderen worden omringd. Deze liefde slaat ook over op de kinderen, met als gevolg dat ze elkaar liefdevol helpen en zelfs opvoeden.

Zoals u bekend zijn we druk bezig met het bouwen van een nieuw huis.

De vergunningen zijn moeilijk te krijgen, gezien de starre houding van de overheid gecombineerd met de wijze waarmee men omgaat met gehandicapten. Gehandicapte mensen komen in de ogen van de Vietnamese overheid op een soort 2e plaats en worden hier ook naar behandeld. Toch hebben we de ruwbouw officieel mogen openen en is er een speciale mis gevierd, waarbij alle vrijwilligers en andere bekenden aanwezig waren inclusief vertegenwoordigers van de overheid. Wij hopen hierdoor toch nog toestemming te krijgen het gebouw met nog 2 etages te mogen vergroten, zodat alle 44 kinderen met de leiding en menswaardig onderkomen hebben.

Het is ontroerend om mee te maken hoe blij ernstig gehandicapte kinderen zijn met een kleinigheid en met een lichtelijke belangstelling. Al met al een aantal zeer emotionele dagen, die ons allen het gevoel gegeven hebben dat de stichting “Help de Vietnamese weekinderen” heel goed bezig is: Alle ter beschikking gestelde gelden worden voor 100% besteed aan het doel waarvoor de stichting is opgericht. Het geeft een erg goed gevoel als je ziet hoe het geld besteed is en wordt.

Helaas …… we zijn er nog lang niet! Nadat de ruwbouw klaar is (hopelijk mogen er nog 2 etages bij) starten we met de binnenzijde. Het gebouw moet een lift hebben alsmede een airco voor de ziekenkamer. Constante temperatuur is tussen de 30 en 35 graden incl. de smog. De kosten van met name de producten die niet in Vietnam worden gemaakt zijn erg hoog. We hebben nog zeker €100.000,- nodig. We hopen de volgende fase eind augustus te hebben voltooid. De werkgroep bestaande uit vertrouwde mensen zoekt alles uit qua prijs en ziet nauwkeurig toe op de bestedingen.

Mocht een ieder van jullie geld willen overmaken naar een goed doel, dan bevelen wij onderstaand bankrekeningnummer aan:

Bankrekening 29.93.69.919 t.n.v. Stichting Help Vietnamese Weeskinderen te Odoorn

Alvast heel erg bedankt.

Vriendelijke groet,
familie Wouda