Vietnamese Weeskinderen

Nieuws

Bezoekverslag Vietnamese Weeskinderen November 2015

In november hebben wij onze kinderen van het tehuis weer bezocht. Iedere keer zijn we weer verrast en geëmotioneerd als je uit het rijke westen komt en ziet waarmee de kinderen al tevreden zijn. Een aai over de bol, een glimlach of een enkel woord is al genoeg om de kinderen te laten glimlachen met een uitdrukking van dankbaarheid. Bijgaand ziet u een aantal foto’s die weergeven hoe de kinderen leven. Nu het ene gedeelte van het tehuis helemaal klaar is, is er weliswaar voldoende ruimte voor de kinderen. Echter leven de ruim 40 kinderen, meisjes en jongens, door elkaar. Dat geeft toch weer problemen, juist omdat de natuur ook zijn gang gaat. Daarom is het zaak, dat de 2de helft van het project zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd.

Stichting Vietnamese Weeskinderen

Kwaliteit van het Weeshuis

De huisjes voor het tweede traject zijn zoals u weet aangekocht. In deze huisjes leven de jongens, zoveel mogelijk gescheiden van de meisjes. Het is nu zaak de twee aangekochte huisjes af te breken en opnieuw op te bouwen bijna identiek als het eerste gebouw. Dat het eerste gebouw van uitzonderlijke klasse is kunt u lezen in het bijgaande rapport, wat is opgemaakt na een bezoek van de gemeente inspectie aan ons tehuis.

Wij zijn dankbaar en trots dat we erin zijn geslaagd zijn door onze stichting en door uw bijdrage, de kinderen een huis te bieden, niet alleen als fysiek onderkomen maar ook een huis waar orde en regelmaat samengaat met liefde en respect ten opzichte van elkaar.

De leiding van ons huis verdient hier een dikke pluim! Het bezoekverslag geeft helemaal aan, hoe de kinderen worden verzorgd en opgevangen. Het weerspiegelt, tevens onze garantie: Er blijft NIETS aan de strijkstok hangen! Gesterkt door de bevestiging van de plaatselijke overheid willen we het komende jaar “Gas geven” om zo snel mogelijk de € 250.000,- bij elkaar te sprokkelen, zodat we kunnen beginnen aan de bouw van het tweede (en laatste) gedeelte.

DSC_0217

Vietnamese Weeskinderen op televisie

Onze contacten met SBS hebben ertoe geleid, dat SBS bereid is om in december gratis enkele spots uit te zenden waarin een beeld wordt gegeven van de situatie waar de kinderen in leven. Tevens wordt via de website de kijkers gevraagd om een donatie te doen. Bekijk het filmpje hier:

We zouden wel een boek kunnen maken met alle persoonlijke drama’s waarin de kinderen hebben verkeerd. Je moet het zien en horen om het echt mee te krijgen. Langs deze weg proberen we u weer te geven wat er met uw geld gedaan wordt.

U kunt ervan verzekerd zijn dat alles een perfecte bestemming krijgt. In dit kader zijn we erg blij met de ervaring van de plaatselijke overheid.

Wij wensen u hele mooie feestdagen toe en hopen u volgend jaar weer op te hoogte te brengen omtrent de resultaten van uw bijdrage!