Vietnamese Weeskinderen

Author Archives:

Verslag van bezoek aan ons weeshuis in Saigon

Op 10 januari zijn we vertrokken vanaf Schiphol naar Vietnam. Na een lange reis van +/- 14 uur hadden we ’s avonds een zakelijke bijeenkomst. De volgende morgen zijn we direct naar de kindertjes gegaan. Ze waren op onze komst voorbereid. Ook kwamen er 2 artsen van de stichting werelddokters. We hebben samen met de dokters het hele pand bekeken.
Niet alleen de artsen waren onder de indruk van het mooie huis, ook wijzelf waren
erg te spreken over hoe het huis eruit ziet en hoe er met de spullen wordt omgegaan.

Eigenlijk ziet het er nog net zo mooi en netjes uit als toen het geopend is.

IMG_0315

Het huis (nummer 1) is nu al weer te klein want, het aantal kinderen is gestegen van 44 naar 67. Mede ook door het groot aantal kinderen worden de huizen tegenover het huis
(nummer 1) ook weer gebruikt. Ook in deze oude “krotten” wordt weer gekookt.
We hebben met de leiding afgesproken dat mogelijke nieuwe kinderen aan een aantal
criteria moeten voldoen. Doen ze deze selectie niet, dan hebben we binnen de kortste
keren weer een “overbevolking”.

Wat ons opviel, is dat de kinderen er steeds beter uit gaan zien en in ieder geval doorvoed zijn. De leiding echter is aan te zien dat men hard moet werken en onvoldoende rust neemt. We hebben er dan ook op aangedrongen om ook een aantal van de kinderen die verder goed gezond zijn te betrekken bij de leiding zodat de continuïteit gewaarborgd is. Verder hebben we gezegd, dat we uit gaan kijken naar tweedehands liften, zodat het zware tilwerk wordt vermeden.

Deze financiering wordt gerealiseerd met de gelden die u ons doet toekomen.
Hartelijk dank daarvoor!

We wachten nog even met het realiseren hiervan omdat we een container vol willen hebben, teneinde de vrachtkosten te beperken. Zoals u bekend, hebben we met behulp van onze hoofdsponsor 2 sterk verouderde huizen tegenover huis nummer 1 aangekocht. Achter deze huizen is een soort binnenplaatsje wat ze “de tuin” noemen. Deze tuin is inmiddels ook aangekocht met gelden die de leiding zelf bij elkaar heeft gebracht.

IMG_0299

Op bijgaande foto is te zien dat “de doorbraak” eigenhandig is gerealiseerd. Een dezer weken krijgen we van een architect de tekening en een begroting. Zodra we deze begroting hebben goedgekeurd wordt er begonnen met de afbraak van de 2 oude huisjes. Onze opdracht is om de fundamenten te baseren op 5 verdiepingen. Omdat het een groot oppervlakte betreft
(+/- 270 m2) gaan we niet meer bouwen dan een parterre en 2 etages. Op de 3e etage ontstaat er zodoende een speelplaats, zodat de kinderen buiten kunnen spelen, etc.
Zoals we nu kunnen bekijken hebben we voor de bouw en de uitrusting ongeveer €200.000,= nodig. Het is dan de bedoeling dat de meisjes in huis nummer 2 gaan wonen
en de jongens in huis nummer 1 blijven. Eind dit jaar zal de bouw gereed moeten zijn.
Dit betekent wel, dat alle kinderen gedurende de bouw in huis nummer 1 moeten worden ondergebracht, enfin er moet een beetje worden “ingeschikt”, maar met een prachtig huis voor de toekomst moet dat geen punt zijn.

We zullen dit jaar zeker nog één keer de kinderen bezoeken teneinde te kunnen zien of het geld wat u belangeloos ter beschikking stelt goed besteed wordt. Overigens gezien hoe de leiding zeer zuinig is, hebben we daar alle vertrouwen in! Het nieuwe pand zal ook worden voorzien van een lift, zodat alle kinderen buiten kunnen leven.

Ten slotte: we hebben geconstateerd en staan ervoor in dat uw geld voor 100% besteed
wordt aan de kinderen zodat hun persoonlijke omstandigheden draagbaarder worden.
In een wereld waar de “ik” mentaliteit kennelijk de overhand krijgt, is barmhartigheid hèt antwoord op alle zaken die door de ik mentaliteit worden uitgedragen.

Nogmaals bedankt voor uw bijdrage!

Is het u bekend dat uw bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn?

Tot de volgende keer!

Aukje en Jan Wouda

Weeshuis één van de mooiste en beste opvanghuizen van Saigon

Wij werden recentelijk door het Tehuis gebeld met de volgende mededeling:jarenlang hadden de gehandicapte kinderen in het opvanghuis geen ID-bewijs, terwijl dit wel verplicht is in Vietnam. Doordat de kinderen geen ID-bewijs hadden is het erg moeilijk om hulp te krijgen vanuit de overheid en om andere zaken te kunnen regelen. Twee dagen geleden kwam een delegatie van de overheid van 10 heren vanuit Saigon ons weeshuis bezoeken en de resultaten waren geweldig:

Vietnamese weeskinderen

Dit waren hun bevindingen:
1. Ons weeshuis is één van de mooiste en beste opvanghuizen voor gehandicapte kinderen in Saigon;
2. De kinderen zijn erg blij, krijgen goed onderwijs en het tehuis is erg schoon en netjes. De kinderen zingen, dansen en spelen piano.
3. De kinderen die geen ID-kaart hebben, krijgen alsnog een toegewezen, zodat ze kunnen rekenen op betere steun vanuit de overheid.
4. Er is toegezegd dat de kinderen op elke mogelijke wijze zullen worden geholpen. Bijvoorbeeld het vervoer naar het ziekenhuis, beter scholen etc.

Josephina heeft verteld dat de Stichting geld aan het inzamelen is om een apart gebouw te bouwen voor de meisjes, en dat vond de delegatie een erg goed plan. We hopen dan ook dat de vergunning voor de bouw makkelijk rond te krijgen is. Josephina en de priester zijn erg blij met deze resultaten en ook de donateurs mogen erg trots zijn dat deze resultaten gehaald zijn door hun donatie. Allemaal erg bedankt voor de donaties!

Bezoekverslag Vietnamese Weeskinderen November 2015

In november hebben wij onze kinderen van het tehuis weer bezocht. Iedere keer zijn we weer verrast en geëmotioneerd als je uit het rijke westen komt en ziet waarmee de kinderen al tevreden zijn. Een aai over de bol, een glimlach of een enkel woord is al genoeg om de kinderen te laten glimlachen met een uitdrukking van dankbaarheid. Bijgaand ziet u een aantal foto’s die weergeven hoe de kinderen leven. Nu het ene gedeelte van het tehuis helemaal klaar is, is er weliswaar voldoende ruimte voor de kinderen. Echter leven de ruim 40 kinderen, meisjes en jongens, door elkaar. Dat geeft toch weer problemen, juist omdat de natuur ook zijn gang gaat. Daarom is het zaak, dat de 2de helft van het project zo snel mogelijk moet worden gerealiseerd.

Stichting Vietnamese Weeskinderen

Kwaliteit van het Weeshuis

De huisjes voor het tweede traject zijn zoals u weet aangekocht. In deze huisjes leven de jongens, zoveel mogelijk gescheiden van de meisjes. Het is nu zaak de twee aangekochte huisjes af te breken en opnieuw op te bouwen bijna identiek als het eerste gebouw. Dat het eerste gebouw van uitzonderlijke klasse is kunt u lezen in het bijgaande rapport, wat is opgemaakt na een bezoek van de gemeente inspectie aan ons tehuis.

Wij zijn dankbaar en trots dat we erin zijn geslaagd zijn door onze stichting en door uw bijdrage, de kinderen een huis te bieden, niet alleen als fysiek onderkomen maar ook een huis waar orde en regelmaat samengaat met liefde en respect ten opzichte van elkaar.

De leiding van ons huis verdient hier een dikke pluim! Het bezoekverslag geeft helemaal aan, hoe de kinderen worden verzorgd en opgevangen. Het weerspiegelt, tevens onze garantie: Er blijft NIETS aan de strijkstok hangen! Gesterkt door de bevestiging van de plaatselijke overheid willen we het komende jaar “Gas geven” om zo snel mogelijk de € 250.000,- bij elkaar te sprokkelen, zodat we kunnen beginnen aan de bouw van het tweede (en laatste) gedeelte.

DSC_0217

Vietnamese Weeskinderen op televisie

Onze contacten met SBS hebben ertoe geleid, dat SBS bereid is om in december gratis enkele spots uit te zenden waarin een beeld wordt gegeven van de situatie waar de kinderen in leven. Tevens wordt via de website de kijkers gevraagd om een donatie te doen. Bekijk het filmpje hier:

We zouden wel een boek kunnen maken met alle persoonlijke drama’s waarin de kinderen hebben verkeerd. Je moet het zien en horen om het echt mee te krijgen. Langs deze weg proberen we u weer te geven wat er met uw geld gedaan wordt.

U kunt ervan verzekerd zijn dat alles een perfecte bestemming krijgt. In dit kader zijn we erg blij met de ervaring van de plaatselijke overheid.

Wij wensen u hele mooie feestdagen toe en hopen u volgend jaar weer op te hoogte te brengen omtrent de resultaten van uw bijdrage!